สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศาลจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อชิน กันฉาย บิดาของ นายชัชวาลย์ กันฉาย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดลพบุรี

ศาลจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อชิน กันฉาย บิดาของ นายชัชวาลย์ กันฉาย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดลพบุรี