สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศาลจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีประดิษฐาน "พระพุทธลวบุรารักษ์" พระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรี

ศาลจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีประดิษฐาน "พระพุทธลวบุรารักษ์" พระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรี