สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศาลจังหวัดชัยนาท จัดโครงการโครงการ “ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐” ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอหันคา

ศาลจังหวัดชัยนาท จัดโครงการโครงการ “ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐” ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอหันคา