สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

image เอกสารแนบ