สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


image เอกสารแนบ