สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศย 301.001/ว162 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ปรับรูปแบบของสัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500) ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด

image เอกสารแนบ