สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 48 หน่วย ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

image เอกสารแนบ