สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ประวัติสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

                   สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1  เดิมมีสถานที่ทำการ ตั้งอยู่ที่อาคารศาลจังหวัดตลิ่งชัน ชั้น 7  ถนนทุ่งมังกร  แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ก่อสร้างที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ขึ้นใหม่เป็นอาคาร 4 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 101 ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และได้ย้ายมายังที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560  มีศาลในเขตอำนาจ  จำนวน  34  ศาล  แบ่งเป็นศาลจังหวัด  จำนวน  14  ศาล  ศาลแขวง  จำนวน  11  ศาล และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  จำนวน  9  ศาล  ดังนี้

                   1.  ศาลจังหวัด  จำนวน  14  ศาล  ได้แก่

                        1.1  ศาลจังหวัดชัยนาท

                        1.2  ศาลจังหวัดชัยบาดาล

                        1.3  ศาลจังหวัดธัญบุรี

                        1.4  ศาลจังหวัดนนทบุรี

                        1.5  ศาลจังหวัดปทุมธานี

                        1.6  ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                        1.7  ศาลจังหวัดมีนบุรี

                        1.8  ศาลจังหวัดลพบุรี

                        1.9  ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

                        1.10 ศาลจังหวัดสระบุรี

                        1.11 ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

                        1.12 ศาลจังหวัดอ่างทอง

                        1.13 ศาลจังหวัดพระโขนง

                        1.14 ศาลจังหวัดตลิ่งชัน

                   2.  ศาลแขวง  จำนวน  11  ศาล  ได้แก่

                        2.1  ศาลแขวงดุสิต      

                        2.2  ศาลแขวงธนบุรี     

                        2.3  ศาลแขวงนนทบุรี    

                        2.4  ศาลแขวงปทุมวัน

                        2.5  ศาลแขวงพระนครใต้

                        2.6  ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

                        2.7  ศาลแขวงพระนครเหนือ

                        2.8  ศาลแขวงลพบุรี     

                        2.9  ศาลแขวงสมุทรปราการ

                        2.10 ศาลแขวงดอนเมือง

                        2.11 ศาลแขวงสระบุรี

               3. ศาลเยาวชนและครอบครัว  จำนวน  9  ศาล  ได้แก่

                        3.1  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

                        3.2  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

                        3.3  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

                        3.4  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                        3.5  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

                        3.6  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

                        3.7  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

                        3.8  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

                        3.9  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี