สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

ศาลจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาลจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช