สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

รับมอบภาพถ่ายและไฟล์ภาพศาลจังหวัดลพบุรี จากนายปิติวัชร์ กล่ำนาค ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

รับมอบภาพถ่ายและไฟล์ภาพศาลจังหวัดลพบุรี จากนายปิติวัชร์ กล่ำนาค ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี