สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

ศาลจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะอัยการจังหวัดลพบุรี คณะอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี ที่เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี

ศาลจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ คณะอัยการจังหวัดลพบุรี คณะอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี ที่เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี