สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศาลจังหวัดลพบุรี จัดการประชุมคณะทำงานคณะกรรมการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบงาน เพื่อรับทราบรายงานปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ศาลจังหวัดลพบุรี จัดการประชุมคณะทำงานคณะกรรมการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบงาน เพื่อรับทราบรายงานปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2564