สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศาลจังหวัดลพบุรี ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล

ศาลจังหวัดลพบุรี ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาล