สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศาลจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meeting)

ศาลจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meeting)