สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เปิดให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการผ่านกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทองเปิดให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการผ่านกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙