สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศาลจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันไลน์ (LINE)

ศาลจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันไลน์ (LINE)