สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการคดีและจัดตั้งศูนย์ประสานงานคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ประจำศาล

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการคดีและจัดตั้งศูนย์ประสานงานคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ประจำศาล