สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และคณะตรวจราชการศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการตรวจราชการศาลจังหวัดชัยนาทผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (โปรแกรม COJ Meeting App)

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และคณะตรวจราชการศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการตรวจราชการศาลจังหวัดชัยนาทผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (โปรแกรม COJ Meeting App)