สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศาลจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับคณะอัยการจังหวัดลพบุรี คณะอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี เนื่องในวาระย้ายมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดลพบุรี

ศาลจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับคณะอัยการจังหวัดลพบุรี คณะอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี เนื่องในวาระย้ายมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดลพบุรี