สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลแขวงดอนเมือง รับมอบหน้ากากอนามัยจากนายสมชัย จริยาพรรุ่ง ผู้ประนีประนอม พร้อมด้วยผู้ประนีประนอมศาลแขวงดอนเมือง โดยจะนำมาแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนและมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลแขวงดอนเมือง รับมอบหน้ากากอนามัยจากนายสมชัย จริยาพรรุ่ง ผู้ประนีประนอม พร้อมด้วยผู้ประนีประนอมศาลแขวงดอนเมือง โดยจะนำมาแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนและมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป