สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนางรอง และคณะฯ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติราชการ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนางรอง และคณะฯ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติราชการ