สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี พร้อมผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดลพบุรี ร่วมกันนำเครื่องอุปโภค บริโภค ใส่ตู้ปันสุข เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี พร้อมผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดลพบุรี ร่วมกันนำเครื่องอุปโภค บริโภค ใส่ตู้ปันสุข เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563