สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

นายไพบูลย์ ศรีธูป รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และนางสาวดาสินี มาลัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๘

นายไพบูลย์ ศรีธูป รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และนางสาวดาสินี มาลัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๘