สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศาลจังหวัดลพบุรีร่วมกับศาลแขวงลพบุรีจัดโครงการ “ปฏิบัติธรรม อบรม พัฒนาจิต”

ศาลจังหวัดลพบุรีร่วมกับศาลแขวงลพบุรีจัดโครงการ “ปฏิบัติธรรม อบรม พัฒนาจิต”