สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศาลจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาตจัดการแสดงชุดประวัติศาสตร์จินตนาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

ศาลจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาตจัดการแสดงชุดประวัติศาสตร์จินตนาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๓