สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (เยี่ยมเยือนยามเย็น) จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา นางธนพรรณ พุ่มกำพล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้นายณภัทร สุวรรณรัตน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท พร้อมด้วยนางสาวชลธิชา แจ่มผล เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (เยี่ยมเยือนยามเย็น) จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไกล่เกลี่ยเคลื่อนที่ และความรู้สิทธิทางกฎหมายและกระบวนการช่วยเหลือเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครอง สวัสดิภาพสตรี เด็กและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งการดำเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เป็นการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกสู่ประชาชน ณ โดมอเนกประสงค์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (หาดเจ้าพระยา) หมู่ที่ ๑ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง