สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมการอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 1

image เอกสารแนบ