Accessibility Tools

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ศาล จำนวน 45 รายการ (2,374 รีม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ