สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2566 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ศาล จำนวน 45 ร้ายการ (จำนวน 2,374 รีม) วงเงิน 836,591.25 บาท

image เอกสารแนบ