สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

ศย301.001/ว159 สำรวจอัตรากำลังข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และความต้องการในการฝึกอบรม

ลิ้งค์แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 https://forms.gle/Rd2BtD5b2xL3SsaX6 


image เอกสารแนบ