สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

ศย 301.001/ว152 เรื่อง เชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาเรื่อง "การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ของคลินิกให้คำปรึกษา ด้านจิตสังคมในระบบศาลสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1"

image เอกสารแนบ