สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศย301.001/ว167 ให้ศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

image เอกสารแนบ