สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ว 146 การรายงานสรุปสถิติจำนวนเรื่องร้องเรียนและผลการดำเนินการผ่าน QR-Code

สามารถรายงานสรุปสถิติทาง QR Code ตามหนังสือ

หรือคลิกที่ Link การรายงานฯ นี้ : https://forms.gle/sv2XpnC3MzwcGf7g7


image เอกสารแนบ