สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

เข้าร่วมการประชุมการปรับระบบการนัดพิจารณาคดีของศาลแขวง

เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา นายไพฑูรย์ ทับขันธ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมการปรับระบบ การนัดพิจารณาคดีของศาลแขวง ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 โดยมีนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลฎีกา ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการคดีในศาลชั้นต้น เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการคดี ให้คดีที่คั่งค้างอยู่และที่มีการเสนอเข้ามาใหม่สามารถพิจารณาเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ขับเคลื่อนให้มีการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินคดีทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป


image เอกสารแนบ