สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

มอบวุฒิบัตร โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับคดียาเสพติด การอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบังคับคดี การบังคับโทษปรับ และการบังคับโทษปรับในคดียาเสพติด” (ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566)

1. เข้าชม/ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรมทั้งหมด (คลิก)

2. เข้ารับวุฒิบัตร (คลิก)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 0-2448-8168, 0-2448-8333 ต่อ 221, 219 หรือ 218