สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับคดียาเสพติด เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบังคับคดี การบังคับโทษปรับ และการบังคับโทษปรับในคดียาเสพติด

เข้าชม/ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรมทั้งหมด (คลิก)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.45 นาฬิกา นางอภิรดี โพธิ์พร้อม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับคดียาเสพติด เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบังคับคดี การบังคับโทษปรับและการบังคับโทษปรับในคดียาเสพติด โดยมีนายศักดา วัตตธรรม รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 มีผู้เข้าร่วม จากศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 1 รวมทั้งสิ้น 126 คน เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบังคับคดี ได้รับความรู้ และสร้างความเข้าใจในส่วนของข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินงานบังคับคดี เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น มีมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินงานบังคับคดี ต่อไป


image เอกสารแนบ