สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

การประชุมหารือการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา นางอภิรดี โพธิ์พร้อม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ในฐานะประธานคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดในระบบศาลและคณะทำงาน พร้อมด้วยนายศักดา วัตตธรรม รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล กับนายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะ เพื่อหารือแนวทาง การจัดจ้างบุคลากรและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1


image เอกสารแนบ