สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา นางอภิรดี โพธิ์พร้อม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

image เอกสารแนบ