สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบของศาล รุ่นที่ 2

image เอกสารแนบ