สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

ด่วนที่สุด ที่ ศย 301.001/1405 แจ้งกำหนดตรวจราชการศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยโปรแกรม Zoom ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

image เอกสารแนบ