สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
Office of the Chief Justice, Region I
ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 48 หน่วย ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ