สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ด่วนที่สุด ที่ ศย 301.001/ว4 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ใหม่เขตเลือกตั้งทื่ 10 อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำนวน 7 ราย

image เอกสารแนบ