สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศย301.001/ว161 ขอให้ศาลยุติธรรมที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สมุทรปราการ และอ่างทอง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร, ที่พักอาศัยที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ

image เอกสารแนบ