สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ด่วนที่สุด ศย301.001/ว160 ขอความอนุเคราะห์ศาลทั่วราชอาณาจักรตรวจข้อมูลสอบบุคคลของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง จำนวน 2 พรรค และผู้แจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง จำนวน 5 พรรค

image เอกสารแนบ