สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Office Of The Chief Judge Of Region 1

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

ศย 301.001/ว115 ขอความอนุเคราะห์ศาลฯ ตรวจสอบข้อมูลบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 9 ราย

image เอกสารแนบ